Workshopy

Čo ponúkame

Naše workshopy pre regionálne centrum podpory učiteľov predstavujú dynamické a obohacujúce vzdelávacie skúsenosti, ktoré sú navrhnuté s cieľom poskytnúť učiteľom a vzdelávacím pracovníkom z regionálnych centier nástroje a znalosti, ktoré potrebujú na dosiahnutie excelentnej pedagogickej praxe.

Témy prednášok, workshopov, diskusií a iných skupinových aktivít sú:
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov
Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma
Personalizácia vzdelávania a inkluzívne vzdelávanie
Digitálna transformácia
Vzdelávacie programy