Vaša cesta k lepšiemu vzdelávaniu začína tu.

Spoločne rastieme, vzdelávame a inšpirujeme.

Naša misia

Cieľom Regionálneho centra podpory učiteľov pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom, je podpora škôl a učiteľov v regióne pri zavádzaní zmien v obsahu a formách vzdelávania prostredníctvom mentoringu, poradenstva a konzultácií predovšetkým v prioritných tematických oblastiach počas prechodu na nové kurikulum.

Formy podpory pre školy a učiteľov.
Návšteva vyučovacích hodín
Individuálne kunzultácie
Facilitácia výmeny príkladov dobrej praxe medzi pedagogickými zamestnancami
Organizovanie diskusií a workshopov
Skupinové aktivity
Iné aktivity podľa potrieb škôl v regióne

Náš tím

Jana ŠUCHTEROVÁ

jana.suchterova@rcpuzc.sk
0905 064 812

Eduard GEMZA

eduard.gemza@rcpuzc.sk
0915 843 856

Anna ČAMAJOVÁ

anna.camajova@rcpuzc.sk
0905 292 061

Dagmar KÚDELOVÁ KOPČANSKÁ

dagmar.kudelova.kopcanska@rcpuzc.sk
kudelova.kopcanska@gmail.com
0903 513 148

Beata RAFAJOVÁ

beata.rafajova@rcpuzc.sk
0908 962 723

Janette JIRKŮV LACKOVÁ

janette.jirkuv@rcpuzc.sk
0918 742 936

Kde nás nájdete

Adresa:

ZŠ s MŠ Brehy, Brehy 422. 968 01

Email :

jana.suchterova@rcpuzc.sk

Telefón :

0905 064 812