Náš tím

Sme tu pre vás.

Každý z nás tu má svoje jedinečné schopnosti a skúsenosti, ktoré nám umožňujú efektívne spolupracovať na projektoch a iniciatívach, ktoré podporujú našich učiteľov. Všetci sa zaujímame o budúcnosť našich žiakov a veríme, že kvalitné vzdelávanie je kľúčové.

Naša práca nie je vždy jednoduchá, ale je nesmierne uspokojujúce vidieť, ako sa naše úsilie premieňa na skutočné zlepšenia vo vyučovacom procese. Verím, že naša spolupráca a oddanosť nám umožnia dosiahnuť ešte viac v budúcnosti.

Jana Šuchterová

jana.suchterova@rcpuzc.sk

0905 064 812

Eduard Gemza

eduard.gemza@rcpuzc.sk

0915 843 856

Anna Čamajová

anna.camajova@rcpuzc.sk

0905 292 061

Dagmar Kúdelová Kopčanská

dagmar.kudelova.kopcanska@rcpuzc.sk
kudelova.kopcanska@gmail.com

0903 513 148

Beata Rafajová

beata.rafajova@rcpuzc.sk

0908 962 723

Janette Jirkův Lacková

janette.jirkuv@rcpuzc.sk

0918 742 936